•  2018.gada jūnijā SIA "Vidrūpe" izstrādāja Ietekmes uz vidi novērtējumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā Koriģēto Ziņojumu un Pielikumus (skatīt sadaļā "Noslēguma ziņojums").

 

  •  "Paziņojums par papildinformācijas ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 Paziņojums

 

 

  •  "Paziņojums par papildinformācijas ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 Paziņojums

 

 

•  "Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

 Paziņojums

 

 •  2016.gada novembrī SIA "Vidrūpe" izstrādāja Ietekmes uz vidi novērtējumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā Koriģēto Ziņojumu un Pielikumus (skatīt sadaļā "Noslēguma ziņojums").

 

•  SIA KU "Baltic Oil Terminal" 2016.gada 24.martā saņēma no Vides pārraudzības valsts biroja komentārus un neatkarīgo ekspertu atzinumus par naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa celtniecību Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā.

 

     Vides pārraudzības valsts biroja komentāri un neatkarīgo ekspertu atzinumi

 

•  Paziņojums par precizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

     Paziņojums

 

•  Rīgas brīvostas pārvaldes atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Rīgas brīvostas pārvaldes atzinums

 

•  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums

 

•  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums

 

•  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atzinums

 

•  Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Valsts vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atzinums

 

•  Veselības inspekcijas atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Veselības inspekcijas atzinums

 

•  Valsts vides dienesta atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Valsts vides dienesta atzinums

 

•  Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

    Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums

 

•  Aizsardzības ministrijas atzinums par  "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojumu.

     Aizsardzības ministrijas atzinums

 

•  SIA KU "Baltic Oil Terminal" paredzētajai darbībai - Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā un dzelzceļa attīstība ir nepieciešama sabiedrības līdzdalība. Šim mērķim SIA KU "Baltic Oil Terminal" laika posmā no 2015.gada 31.oktobra līdz 2015.gada 1.novembrim organizēja aptauju.

     Iedzīvotāju aptauja par naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā

 

•  2015.gada 5.novembrī Latvijas Jūras akadēmijā notika SIA KU "Baltic Oil Terminal" organizētā "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojuma sabiedriskas apspriešanas sanāksme.

      Sanāksmes protokols

 

•  2015.gada 21.oktobrī SIA KU „Baltic Oil Terminal” laikrakstā „Diena” Nr.201(7197) publicēja paziņojumu, par "Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā" ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

        Paziņojuma teksts

       Vides pārraudzības valsts birojs

       Rīgas Pilsētas dome

 

•  2015.gada oktobrī SIA "Vidrūpe" izstrādāja Ietekmes uz vidi novērtējumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā Ziņojumu un Pielikumus (skatīt sadaļā "Noslēguma ziņojums").

 

•  2015.gada 15.jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs pamatojoties uz SIA KU "Baltic Oil Terminal" 2015.gada 8.jūlija iesniegumu Nr.11-01/15-62v izsniedza Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecerei Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr 0100 103 2003) un dzelzceļa attīstībai.

Programma

 

•   2015.gada 19.jūnijā SIA KU „Baltic Oil Terminal” laikrakstā „Diena” Nr.116(7112) publicēja paziņojumu, par ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtoto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojuma teksts

Rīgas Pilsētas dome

Vides pārraudzības valsts birojs

 

•   SIA KU "Baltic Oil Terminal" Paredzētās darbības informatīvie materiāli

Informācija par SIA KU "Baltic Oil Terminal" Paredzēto darbību

 

•   SIA KU "Baltic Oil Terminal" 2015.gada 1.jūnijā saņēma no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 3-01/1142 "Par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu SIA KU "Baltic Oil Terminal" paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā", kurā uzdeva SIA KU "Baltic Oil Terminal" veikt atkārtotu paredzētās darbības (naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa būvniecība) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

 

•    Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal” ir paredzējusi naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa celtniecību Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā.
•    2015.gada 3.martā SIA KU „Baltic Oil Terminal” iesniedza Rīgas Reģionālajā vides pārvaldē un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma veikšanai (Nr. 11-01/15-03v)

BOT iesniegums


•    2015.gada 18.martā Vides pārraudzības valsts birojs nolēma SIA KU „Baltic Oil Terminal” paredzētajam projektam piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (Lēmums Nr.65)

Lēmums no VPVB


•   

Rīgas Pilsētas dome

Vides pārraudzības valsts birojs

•    Informācija par projektu

 Nr.1
 Nr.2
 Nr.3
 Nr.4